Företaget

Vi konfektionerar teknisk textil

Vi arbetar sedan många år med att konfektionera – skära, trycka på och sammanfoga – tekniska textilier till stora och små produkter. Tack vare alla års erfarenhet har vi en mycket stor kunskap om produkter, material och metoder. Kunskap som tillsammans med vår toppmoderna utrustning och våra rymliga lokaler gör oss väl rustade för att vara din leverantör av konfektionerad teknisk textil.

Vår viktigaste resurs är våra duktiga och engagerade medarbetare som konstruerar, skär till, trycker och sammanfogar tekniska textilier. Vår rymliga produktionshall och våra långa svetsbord, som mäter totalt 265 meter, gör att vi kan arbeta effektivt med såväl mindre som riktigt stora produkter.

I vår verksamhetspolicy kan du läsa mer om hur vi bedriver vår verksamhet.

Verksamhetspolicy Kungsäter Industri AB

Vi utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar baserade på teknisk textil till företag med höga krav på kvalitet och leveransservice.

Vid produktutveckling och försäljning tar vi reda på våra kunders förväntningar, som vi ser till att uppfylla vid konstruktion, tillverkning och leverans.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet utifrån synpunkter från kunder, produktionsutvecklingsprocessen, uppföljning av avvikelser och interna revisioner, samt för minimal miljöbelastning.

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, som vi månar om med trygg arbetsmiljö, rättvis behandling, delaktighet och utvecklingsmöjligheter.