13 april, 2020

Vi värmer oss med förnybar energi tack vare Klimatklivet!

Tack vare Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, värmer vi numera upp våra lokaler med förnybart biobränsle. Med närproducerade värmepellets från Derome i stället för olja, har vår miljöpåverkan och våra uppvärmningskostnader minskats.