Utvecklingspartner & underleverantör

Vi jobbar tätt tillsammans med våra kunder med nyutveckling, prototyptillverkning, vidareutveckling och tillverkning av produkter.

Alla i vårt team är medvetna om hur viktigt det är att vi som underleverantör hanterar all information om våra affärer med olika kunder med sträng sekretess.

Några exempel på produkter som vi tillverkar som underleverantör:

 • Översvämningsskydd
 • Oljelänsor
 • Miljögardiner
 • Skyddsprodukter
 • Portdukar för rullportar
 • Portdukar för hangarportar
 • Kapell
 • Containerpresenningar
 • Specialpresenningar
 • Halldukar
 • Arbetstält
 • Draperier
 • Partytält för uthyrning
 • Cisterntak
 • Fordonsatrapper
 • Bullerdämpning