Utvecklingspartner & underleverantör

Kungsäter Industri jobbar tätt tillsammans med kunder och andra samarbetspartners med nyutveckling, prototyptillverkning, vidareutveckling och tillverkning av produkter.

Alla i vårt team är medvetna om hur viktigt det är att vi som underleverantör hanterar all information om våra affärer med olika kunder med sträng sekretess. Som leverantör till konkurrerande företag ser vi till att ha vattentäta skott mellan dem vad gäller känslig och värdefull information.

Några exempel på produkter som vi tillverkar som underleverantör:

 • Översvämningsskydd
 • Oljelänsor
 • Miljögardiner
 • Skyddsprodukter
 • Portdukar för rullportar
 • Portdukar för hangarportar
 • Kapell
 • Containerpresenningar
 • Specialpresenningar
 • Halldukar
 • Arbetstält
 • Industridraperier
 • Svetsdraperier
 • Partytält för uthyrning
 • Cisterntak
 • Fordonsatrapper
 • Bullerdämpningsprodukter