Kungsäter Race Awnings

(Kungsäter Trading AB, 559200-7958)

Från och med 2019-07-01 har Erik Karlsson och Patrik Lampe med sitt nystartade bolag Kungsäter Trading AB övertagit produkten depåtält från Kungsäter Industri AB, med nya varumärket – Kungsäter Race Awnings.

Både Patrik och Erik har många års erfarenhet av Kungsäter Industris verksamhet, särskilt när det gäller depåtält. Patrik har jobbat som anställd hos Kungsäter Industri med design, försäljning och marknadsföring av depåtälten. Erik har som underleverantör till Kungsäter Industri varit en nyckelperson i samband med depåtälten, och bland annat stått för utveckling, tillverkning och montage av stativ.

Kungsäter Industri kommer att fortsätta tillverka tältdukarna för depåtälten, som underleverantör till Kungsäter Trading.

För offert eller övrig info kontakta Patrik Lampe

patrik@kraw.se

+46 73 65 77 669

TILL RACINGPRODUKTER