I rollen som Utvecklingspartner och underleverantör, är Kungsäter industri ett självklart val.
Vi har även egna produkter som vi marknadsför och säljer i eget namn.