Bassäng för läckage

Uppsamlingsbassäng för uppsamling av vätskor som läcker från fordon. Bassängen placeras enkelt under fordonet, och den kan hanteras smidigt med innehåll. Den är försedd med en flexibel avtappningsslang, för att underlätta tappning av innehållet i lämplig behållare.

Uppsamlare under bil Uppsamlare tömning Uppsamlare buren

PRIS/OFFERT

Fyll i dina önskemål så återkommer vi till dig med pris/offert.